logo

Actualitat Notícies

El Govern regula la figura del consumidor vulnerable per a evitar la indefensió enfront de fraus

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un decret que regula la figura del consumidor vulnerable, destinat a oferir una major protecció enfront d'abusos i fraus a col·lectius com a majors, menors, persones amb baix nivell de digitalització, amb discapacitat funcional, intel·lectual, cognitiva o sensorial. Aquesta figura ja existia en alguns àmbits, com l'energètic, i en comunitats com Castella-la Manxa, però ara serà d'àmbit estatal. Les associacions de consumidors valoren positivament una mesura pionera que obligarà les empreses a donar una informació més clara a aquesta mena de consumidors, sense bé adverteixen que haurà de desenvolupar-se amb altres normes.

“Aquest decret dota a les administracions públiques d'un marc jurídic adequat per a acabar amb la indefensió de les persones consumidores en casos d'abús, frau, engany o estafa”, ha explicat aquest dimarts el ministre de Consum, Alberto Garzón. “La vulnerabilitat no està només vinculada a factors socioeconòmics, s'expandeix també a col·lectius amb menor capacitat d'entendre l'àmbit digital, que poden tindre un biaix per a entendre els contractes”, ha continuat. L'Executiu considera que aquests grups socials estan particularment exposats a abusos per tècniques de comercialització agressives.

La norma, que modifica la Llei General de Drets dels Consumidors i Usuaris, considera al consumidor vulnerable com aquell que, en les seues relacions de consum, “es troba en una situació de desavantatge, desprotecció, indefensió o subordinació enfront d'empreses, encara que siga de manera temporal, territorial o sectorial, a causa de les seues característiques, necessitats o circumstàncies personals”.

A partir de la seua entrada en vigor, les empreses hauran de prestar un suport addicional en la informació que faciliten als consumidors considerats vulnerables. Les companyies que presten serveis hauran d'assegurar-se que aquestes persones comprenguen correctament el contingut dels contractes que signen. A més, les administracions públiques hauran d'orientar les polítiques de consum cap a aquests col·lectius de major vulnerabilitat.

Les campanyes informatives o educatives divulgades per les administracions hauran de prestar especial atenció a sectors que compten amb major proporció de consumidors vulnerables, com el financer. Les especificitats dels consumidors vulnerables també hauran de ser tingudes en compte per part de les administracions a l'hora d'establir mecanismes per a la resolució de conflictes entre el consumidor vulnerable i les empreses.

El decret haurà de desenvolupar-se amb reglaments que ajuden a reduir les barreres i garantir els drets de les persones consumidores vulnerables. El Ministeri de Consum esmenta, entre altres, l'etiquetatge de productes, la informació prèvia al contracte i la que ha d'incloure's en aquest, la gestió de reclamacions i l'atenció al client.

Reivindicació històrica

La mesura és una de les reivindicacions històriques de les associacions de consumidors. “La Nova Agenda del Consumidor de la Comissió Europea per al període 2020-2025 demanava als membres de la UE aprovar aquesta figura, però la majoria dels països encara no ho han fet, així que aquesta norma situa a Espanya a l'avantguarda de la protecció dels consumidors a nivell europeu”, explica Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). “Només el fet que es reculla en la llei ja suposa el marc d'una protecció reforçada”, afig.

En la seua opinió, és important protegir aquests col·lectius perquè en ells s'han centrat moltes vegades les estafes i els fraus. “Hem vist casos que un comercial crida a una persona major i li fa contractar un servei que no li fa falta”, apunta. Per això, “la norma suposarà un reforç en la informació prèvia al contracte, es podrà exigir a les empreses que quan identifiquen a un consumidor vulnerable li hagen de donar mecanismes addicionals d'informació, com per exemple donar les condicions del contracte per escrit abans de signar, o limitar la publicitat que es pot fer”. A més, més endavant, “es podrien agreujar les sancions a les empreses que enganyen els consumidors vulnerables respecte a la resta de consumidors. Això incentivarà a les empreses a millorar la seua atenció”, conclou.

Rubén Sánchez, portaveu de Facua-Consumidors en Acció, coincideix amb la valoració: “És molt positiu que es pose en marxa i donarà més eines a les administracions públiques per a protegir aquests col·lectius. Encara que ara requerirà desenvolupament en molts àmbits, i caldrà veure quins beneficis tindran aqueixos consumidors”. Sánchez assenyala que des de la seua associació han demanat que la figura es definisca amb amplitud per a incloure també a persones que visquen en zones rurals i a altres col·lectius amb dificultats d'accés a la informació. A més, *Facua demana que les administracions públiques revisen les seues figures de consumidor vulnerable, per exemple aquell que el que pot accedir al bo elèctric i de gas, “perquè són moltes més persones les que haurien de poder accedir al bo social”.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías