logo

Actualitat Notícies

10 coses que cal saber per a comprar per Internet

És evident que cada vegada som més les persones que decidim comprar en línia, per aquest motiu convé ser conscients de com afrontar alguns dels riscos o inconvenients que suposa açò si no es fa correctament. A continuació publiquem 10 recomanacions que hem de saber a l'hora de comprar per Internet.

-És imprescindible que comprovem que la pàgina web on hàgim d'introduir les dades bancàries sigui segura. Per a identificar una pàgina web segura hem de comprovar que la seva adreça electrònica passa de ser http:// a https:// (indicatiu de servidor segur). A més, en la part inferior dreta o esquerra del navegador ha d'aparèixer un cadenat groc tancat. Si fem doble clic sobre el cadenat o la clau, apareixerà informació sobre el certificat de seguretat del lloc.

-No és recomanable comprar si en la pàgina web no s'indiquen clarament les dades, identitat i adreça de l'empresa venedora, les característiques del producte o servei, el seu preu i si aquest inclou el cost del transport, la forma de pagament, la modalitat de lliurament i informació sobre el document de desistiment; amb l'excepció de determinats contractes de prestació de serveis: transport aeri, reserva d'hotels... i de subministrament de productes com per exemple enregistraments sonors o de vídeos, discos, programes informàtics que haguessin estat *desprecintados pel consumidor.

-Les condicions de lliurament han d'especificar-se clarament durant el procés de compra . En tot cas, el termini màxim de lliurament d'un producte comprat a través d'Internet és de 30 dies. Si el venedor no pot complir amb el període promès, té l'obligació de notificar-lo. Llavors el comprador pot decidir si segueix endavant amb l'operació o si desisteix sense cost addicional. En aquest cas, el venedor està obligat a retornar de manera immediata els diners corresponents.

-Si exercíssim el dret de desistiment la botiga ha de retornar les quantitats abonades en el termini màxim de 14 dies naturals des que coneix l'exercici d'aquest dret. Si el preu del contracte s'hagués finançat totalment o parcialment mitjançant un crèdit concedit per l'empresari contractant o per un tercer i s'exercita el dret de desistiment, això implica la resolució del crèdit sense penalització per al consumidor.

És molt pràctic i segur utilitzar una targeta de crèdit vinculada a un compte bancari solo per a pagaments per Internet i on poder fer imposicions per l'import exacte de les compres.

-Vigilem quina informació ens ofereix la web sobre l'ús que farà de les nostres dades personals.

-Recordem que no cal emplenar formularis o enquestes innecessàries per a comprar en línia.

-Si tenim algun problema, el primer pas és tractar de resoldre'l amb el venedor a través del seu servei d'atenció al client. Si no s'arriba a una solució, es pot portar el cas a les instàncies mediadores de dret de consum com l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC). Ara bé, si ha estat víctima d'un delicte en Internet ha de fer la denúncia en la comissaria de Policia. A més, la Guàrdia Civil compta amb el "Grup de Delictes Telemàtics" dedicat a perseguir qualsevol tipus de frau a través de la Xarxa. Per descomptat, en tots dos casos es pot fer la denúncia en línia.

-Quan fem una compra a través d'Internet, els productes o béns adquirits estan protegits per les mateixes garanties que s'haguessin estat comprats en una botiga o comerç físic. En rebre un producte, hem de comprovar l'estat en què arriba el paquet i tractar de verificar que no estigui copejat o hagi pogut ser danyat en el procés d'enviament. Si així ho fos, pot retornar-ho indicant el motiu o signar el justificant de recepció del missatger deixant constància escrita que presenta danys exteriors visibles. Juntament amb el producte i els seus accessoris haurà de rebre informació escrita on consti l'adreça de l'establiment a l'efecte de poder presentar reclamacions, la factura corresponent, el rebut i la garantia. Si fa el pagament mitjançant l'autorització del càrrec en una targeta de crèdit, recordi que pot exigir l'anul·lació del càrrec al venedor a l'entitat emissora de la targeta perquè desfaci l'operació, en un termini que vària d'unes entitats a unes altres.

-Davant els preus increïblement atractius, desconfiem, pot tractar-se d'un error o d'un frau. Davant això, el millor és buscar referències del venedor abans de fer el pagament per a evitar ser víctima d'una estafa . Si l'oferta és d'un comerç reconegut el més probable és que es tracti d'un error. Ni que dir ha d'aquesta desconfiança ha d'augmentar davant les ofertes gratuïtes. En qualsevol cas una garantia és triar una botiga adherida al sistema arbitral de consum.
 

Pot consultar la notícia original ACI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías